Activiteiten

“The important thing is not to stop questioning.  Curiosity has its own reason for existing.”
―   
Albert Einstein

Dit citaat van Albert Einstein past zeer goed bij mij. Ik vind veel onderwerpen interessant en mijn nieuwsgierigheid heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat ik mij bezig houd met veel verschillende activiteiten.

Naast mijn werkzaamheden als onderzoeker bij het  Erasmus MC en het IKNL ben ik docent bij  verschillende verpleegkundige vervolgopleidingen, verpleegkundig oproepkracht in hospice Laurens Cadenza, kerngroeplid van VIP² het  verpleegkundig platform binnen het Erasmus MC, voorzitter van twee commissies binnen V&VN (Oncologie en Palliatieve Zorg), lid van het expertisenetwerk zorg van het CDA, lid van de commissie medisch ethische vraagstukken van het Erasmus MC en  plaatsvervangend lid van het college kwaliteitsregister V&V. Daarnaast ben ik sinds begin 2012 actief op Twitter waar ik tweet over van alles met betrekking tot zorg in het algemeen, palliatieve zorg in het bijzonder en het verpleegkundig vakgebied . (Video van mijn activiteiten op Twitter)

Activiteiten op het gebied van onderzoek
Bij het Erasmus MC werk ik aan een promotietraject met als onderwerp symptomen en communicatie in de palliatieve fase. Het hoofdonderzoek binnen dit traject is gefinancierd door ZonMW. Zie hier de beschrijving van het  onderzoek op de website van ZonMW.
Daarnaast ben ik in 2012-2013 gedurende een periode van zes maanden in Kaapstad,
Zuid Afrika geweest waar ik onderzoek heb uitgevoerd bij patiënten met hartfalen. Dit
onderzoek werd gefinancierd door de Nurse Training Fellowship (Heart Failure Association van de European Society of Cardiology), het Jo Kolk studiefonds, het Erasmus Trustfonds en the Hospice Palliative Care Association of South Africa. Zie hier de beschrijving van het onderzoek op de website van de ESC.

Ik werk op dit moment, samen met andere onderzoekers, aan verschillende onderzoeken. Hieronder is in het kort weergegeven welke onderwerpen deze onderzoeken betreffen.

De relatie tussen vochtintake en symptomen in de stervensfase. In dit prospectief
observationele onderzoek wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen de mate van vochtintake en het optreden van reutelen en terminale onrust in de stervensfase.

De ervaringen van naasten met reutelen in de stervensfase. In dit kwalitatieve onderzoek wordt door middel van interviews inzicht verkregen in de ervaringen van naasten met het symptoom reutelen en eventuele factoren die deze ervaring kunnen beïnvloeden.

Symptomen bij patiënten met eindstadium hartfalen. In dit longitudinale onderzoek zijn patiënten in het Groote Schuur ziekenhuis in Kaapstad, Zuid Afrika, over een periode van zes maanden drie keer geïnterviewd over de door hen ervaren symptomen en gezondheidssituatie.

Palliatieve sedatie door de ogen van verpleegkundigen. In dit kwalitatieve onderzoek is gekeken naar de ervaringen van verpleegkundigen met de praktijk van palliatieve sedatie.

Medicatie en markering van de stervensfase. Samen met een specialist  ouderen-
geneeskunde wordt onderzocht of bepaalde medicatie het markeren van het  begin van
de stervensfase bemoeilijkt.

De stervensfase; a common terminal pathway? Ik begeleid een master-student bij een
onderzoek naar symptomen in de stervensfase.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *